หลักสูตรรถยนต์ เกียร์เดียว 

หลักสูตรรถยนต์ เกียร์เดียว

รถยนต์(1เกียร์) ราคา 5,500 บาท
เลือกเรียน 1 ได้เกียร์ ออโ���้หรือธรรมดา

เรียน 10 ชม. อบรม 5 ���ม.
(เรียน 3 ว������สอบ 1 วัน รวม 4 วัน )  แถมฟรี 2 ชม.หากยังไม่คล่อง

**ใช้รถ ร.ร. เรียนและสอบ **เรียนพร้อมอบรมสอบ
ที่ ร.ร.ได้เลย **

*** สามารถเลือกวันเรียนได้ทุกวันแล้วแต่สะดวกเรียน
*เวลาเรียนเริ่มตั้งแต่ 06.00-21.00น.

***เปิดสอบทุกวัน   เวลา 06.30-13.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์)

สมัครเรียนออนไลน์