หลักสูตรรถเพื่อการขนส่ง


หลักสูตรรถขนชนิดที่ หกล้อ - สิบล้อ - รถบริการสาธารณะ บ. 2 / ท.2

** ราคา / ระยะเวลาการเรียน

ราคา 6,000 บาท

 - เรียนปฏิบัติ 20 ชั่วโมง อบรม 10 ชั่วโมง (เรียน 2 วันสอบ 1 วัน รวม 3 วัน)

 - เรียนวันละ 10 ชั่วโมง 2 วัน (07.00-22.00 น.) / วันสอบอบรม 10 ชั่วโมงและสอบ (07.00-13.00)

**เปิดเดือนละ 2 ครั้ง / ใช้รถที่รร. สอน / เรียนอบรมสอบที่รร. ได้เลย **

คุณสมบัติผู้เรียน

 - ผู้สมัครต้องมีใบขับขี่รถยนต์ มาก่อน

 **(บ. 2 ต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์) ** (ท. 2 อายุครบ 22 ปีบริบูรณ์)

อกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. บัตรประชาชน 2. ใบขับขี่รถยนต์

3. ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 30 วัน คลินิก หรือ รพ.) * เอามาให้ก่อนวันสอบ

4. รูปถ่ายไม่ต้องรร. ถ่ายให้ฟรี

**รับใบขับขี่ที่ไหม**
เมื่อคุณลูกค้าเรียนจบหลักสูตรแล้วทางรร. จะออกหนังสือรับรองให้คุณลูกค้าไปรับที่ขนส่ง (ทั่วประเทศ)
แล้วแต่คุณลูกค้าสะดวก
*เสียค่าธรรมเนียมบัตร 305 บาท
(หมายเหตุ) คุณลูกต้องการทำเป็นสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ขนส่งขอหนังสือนำสอบประวัติไป
พิมพ์ลายนิ้วมือทำตามขั้นตอนที่ขนส่งแนะนำ


หลักสูตรรถขนชนิดที่ 3 สิบล้อ-พ่วง บ. 3 / ท. 3

** ราคา / ระยะเวลาการเรียน

ราคา 6,000 บาท

 - เรียนปฏิบัติ 20 ชั่วโมง อบรม 6 ชั่วโมง (เรียน 2 วันสอบ 1 วัน รวม 3 วัน)

 - เรียนวันละ 10 ชั่วโมง 2 วัน (07.00-22.00 น.) / วันสอบอบรม 6 ชั่วโมงและสอบ (07.00-13.30) 

**เปิดเดือนละ 1 ครั้ง / ใช้รถที่ รร. สอน / เรียนอบรมสอบที่รร. ได้เลย **

คุณสมบัติผู้เรียน 

 - ผู้สมัครต้องมีใบขับขี่ประเภท 2 มาก่อน 

 **(บ. 3 ต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์) ** (ท. 3 อายุครบ 22 ปีบริบูรณ์) 

อกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. บัตรประชาชน 2. ใบขับขี่ประเภท 2

3. ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 30 วัน คลินิก หรือ รพ.) * เอามาให้ก่อนวันสอบ 

4. รูปถ่ายไม่ต้อง รร. ถ่ายให้ฟรี 

**รับใบขับขี่ที่ไหม**
เมื่อคุณลูกค้าเรียนจบหลักสูตรแล้วทางรร. จะออกหนังสือรับรองให้คุณลูกค้าไปรับที่ขนส่ง (ทั่วประเทศ) 
แล้วแต่คุณลูกค้าสะดวก
*เสียค่าธรรมเนียมบัตร 305 บาท 
(หมายเหตุ) คุณลูกต้องการทำเป็นสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ขนส่งขอหนังสือนำสอบประวัติไป
พิมพ์ลายนิ้วมือทำตามขั้นตอนที่ขนส่งแนะนำ

สมัครเรียนออนไลน์