1. สอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลยไม่ต้องไปสอบที่ขนส่ง


 - ลูกค้าเรียนจบกับทางโรงเรียนแล้ว สามารถอมรมสอบกับทางโรงเรียนได้เลย


2. มีบริการรับ-ส่งฟรีทุกสาขา


 - บริการรับส่งฟรี ในเขตที่โรงเรียนกำหนดไว้แต่ละสาขาจะแจ้งในวันที่สมัครเรียน


3. ทดลองเรียนฟรี 2 ชม. 


 - คุณลูกค้าลงเรียน 2 ชม แรกได้ฟรีหากไม่พอใจในการสอนขอยกเลิกการเรียนและคืนเงินให้เต็มจํานวน


4. เรียนจบขับรถยังไม่เก่งแถมฟรี 2 ชม. 


 - ลูกค้าลงเรียนจบหลักสูตรแล้วยังขับรถไม่ได้ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการที่สาขานั้นได้เลย


5. มีหลักสูตร รถยนต์ - รถจักรยานยนต์ - รถบรรทุก 

 
 - ร.ร. มีหลักสูตรให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า


6. รถโรงเรียนติดตั้ง GPS มีกล้องบันทึกภาพภายใน - นอกขณะเรียนทุกครั้ง


 - รถของโรงเรียนทุกครั้งบันทึกภาพและเสียงเป็น VDO ทุกครั้งขณะมีการเรียนการสอน


7. เรียนจบแล้วนำใบรับรองไปทำใบขับขี่ที่ขนส่งได้เลย


 - เรียนจบแล้วโรงเรียนออกหนังสือรับรองให้ลูกค้าไปยื่นถ่ายรูปทำบัตรที่สำนักงานขนส่ง (ยื่นได้ทุกขนส่งทั่วประเทศ)

สมัครเรียนออนไลน์