• หลักสูตรอบรม

  ราคา 500 บาท ** จักรยายนต์และรถยนต์ **

  เปิดบริการ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 7.30 น.

  ***หมายเหตุ ไม่ต้องจองคิวสามารถเข้าไปได้เลย****

  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  1.บัตรประชาชนตัวจริง

  เมื่อได้หนังสือรับรองมาแล้วสามารถยื่นสอบขนส่ง (**คิวสอบที่ขนส่งรบกวนคุณลุกค้าติดต่อขนส่งเองโดยตรงค่ะ**)

  สมัครเรียนออนไลน์