การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
การทดสอบสายตา
โดยเราจะยืนห่างจากแผ่นทดสอบประมาณ 2- 3 เมตร ปิดตาด้านละ 1 ครั้ง โดยที่ไม่ต้องแน่นมาก จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ยืนชี้ไปที่ สีและขนาดต่างๆ และให้เราตอบอย่างรวดเร็ว เช่น แดง น้ำเงิน เขียว จนเจ้าหน้าที่แน่ใจว่าคุณสามารถตอบสีต่างๆ ได้อย่างถกต้อง และจากนั้นให้บอกสีสัญญาณไฟจราจรทั้ง 3 สี เขียว เหลือง แดง โดยปิดตาข้าง 1 เหมือนกัน และบอกสีสัญญาณไฟให้ถูกต้อง