• หลักสูตรรถขนชนิดที่ 3 สิบล้อ-พ่วง บ.3/ท.3

  ราคา 6,000 บาท

  -เรียนปฏิบัติ 20 ชั่วโมง อบรม 6ชั่วโมง (เรียน 2 วัน สอบ 1 วัน รวม 3วัน)

  -เรียนวันละ 10 ชั่วโมง 2 วัน (08.00-18.00) -วันสอบ อบรม 6 ชั่วโมง+สอบ (07.00-15.00)

  **เปิดเดือนละ 2 ครั้ง / ใช้รถที่ รร.สอน/ เรียน อบรม สอบ ที่ รร.ได้เลย**

  คุณสมบัติผู้เรียน

  -ผู้สมัครต้องมีใบขับขี่ประเภท 2 มาก่อน

  **(บ.3ต้องมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ) **(ท.3 อายุครบ 22 ปี บริบูรณ์ )

  หลักฐานการสมัคร

  1.บัตรประชาชนตัวจริง

  2.ใบขับขี่ประเภท 2

  3.ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 30 วันคลินิกหรือ รพ.) เอามายื่นก่อนวันสอบ

  เวลาเปิดทำการธุรการ 08.00-19.00 น.

  เวลาสอนของครู 06.00-21.00 น.

  (เปิดทุกวัน จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  หรือลูกค้าสะดวก

  เมื่อจบหลักสูตรแล้ว ทาง รร.จะออกหนังสือรับรองให้คุณลูกค้าไปรับที่ขนส่ง(ทั่วประเทศ)

  *เสียค่าธรรมเนียมถ่ายรูปทำใบขับขี่ อีก 305 บาท

  เรียนที่เราสอบที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องการสอบ

  สมัครเรียนออนไลน์