• หลักสูตรรถขนชนิดที่ หกล้อ –สิบล้อ -รถบริการสาธารณะ บ.2/ท.2

  ราคา 6,000 บาท

  เรียนปฏิบัติ 20 ชั่วโมง อบรม 10 ชั่วโมง (เรียน 2 วัน สอบ 1 วัน รวม 3วัน)

  -เรียนวันละ 10 ชั่วโมง 2 วัน (08.00-18.00) /วันสอบ อบรม 10 ชั่วโมงและ สอบ (06.00-19.00)

  คุณสมบัติผู้เรียน

  -ผู้สมัครต้องมีใบขับขี่รถยนต์ มาก่อน

  **(บ.2ต้องมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ) **(ท.2 อายุครบ 22 ปี บริบูรณ์ )

  หลักฐานการสมัคร

  1.บัตรประชาชนตัวจริง

  2.ใบขับขี่ประรถยนต์

  3.ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 30 วันคลินิกหรือ รพ.) เอามายื่นก่อนวันสอบ

  เวลาเปิดทำการธุรการ 08.00-19.00 น.

  เวลาสอนของครู 06.00-21.00 น.

  (เปิดทุกวัน จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  หรือลูกค้าสะดวก

  เมื่อจบหลักสูตรแล้ว ทาง รร.จะออกหนังสือรับรองให้คุณลูกค้าไปรับที่ขนส่ง(ทั่วประเทศ)

  *เสียค่าธรรมเนียมถ่ายรูปทำใบขับขี่ อีก 305 บาท

  เรียนที่เราสอบที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องการสอบ

  สมัครเรียนออนไลน์