• หลักสูตรรถจักรยายนต์

  ราคา 1,000 บาท

  เรียน 10 ชม. อบรม 5 ชม.(เรียน 1วันสอบ 1 วันค่ะ รวม2วัน ) รถที่ใช้สอน ใช้รถของ ร.ร.

  เรียน+อบรม+สอบ ที่รร.ได้เลย

  - ต้องอายุ 15 ปีบริบูรณ์

  - ต้องไม่ตาบอดสี

  หลักฐานการสมัคร

  1.บัตรประชาชนตัวจริง

  2.ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 30 วันคลินิกหรือ รพ.) เอามายื่นก่อนวันสอบ

  เวลาเปิดทำการธุรการ 08.00-19.00 น.

  เวลาสอนของครู 06.00-21.00 น.

  (เปิดทุกวัน จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  หรือลูกค้าสะดวก

  เมื่อจบหลักสูตรแล้ว ทาง รร.จะออกหนังสือรับรองให้คุณลูกค้าไปรับที่ขนส่ง(ทั่วประเทศ)

  *เสียค่าธรรมเนียมถ่ายรูปทำใบขับขี่ อีก 105 บาท

  เรียนที่เราสอบที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องการสอบ

  สมัครเรียนออนไลน์