เอกสารการสมัครเรียน


สมัครเรียนได้ที่ตุ้ยการันตีทุกสาขาใกล้ที่ไหนไปที่นั้น

โรงเรียนสอนขับรถตุ้ยการันตี สาขาเมืองนครปฐม

ที่อยู่ : 59/7 หมู่ที่ 6 ตำบลทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 034-100900,081-777-6060,061-415-9052
ID Line : 0817774500

โรงเรียนสอนขับรถตุ้ยการันตี สาขาเมืองกาญจนบุรี

ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 72000
โทร. 034910999,081-777-2727,0613957007
ID Line : tuidsj

โรงเรียนสอนขับรถตุ้ยการันตี กระทุ่มแบน

ตั้งยู่ที่ 87/7 ม.1 ถนนเศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทร. 034-110344 , 081-777-5656 , 061-415-9051
ID Line : tuidsk

โรงเรียนสอนขับรถตุ้ยการันตี สาขาสมุทรสาคร

ตั้งยู่ที่ 60 ม.1 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-110500 , 081-777-4500
ID Line : 0817774500

โรงเรียนสอนขับรถตุ้ยการันตี สาขาลาดปลาเค้า 71

10/25 หมู่ที่ 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพหมานคร 10220
โทร. 02-1010-111 , 061-414-6993 , 061-414-6998
ID Line : 0614146998

โรงเรียนสอนขับรถตุ้ยการันตี สาขาราชพฤกษ์

ตั้งอยู่ที่ 20/2 หมู่22 แขวง บางระมาด เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทร. 02-1010-555 , 083-660-5555
ID Line : tuidsr

เวลาเปิดบริการและรอบสอน

สำนักงาน เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 8.00 - 19.00 น.
รอบเวลาสอน สอนทุกวัน ตั้งแต่ 6.00 - 21.00 น.

1.คุณสมบัติผู้เรียน

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ กรณีเรียนหลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ กรณีเรียนหลักสูตรการสอนขับรถยนต์  
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ กรณีเรียนหลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง
- ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ชัดว่าไม่สามารถขับรถได้
- ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

2.เอกสารหลักฐานการสมัครเรียน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอย่างอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)