• หลักสูตรรถยนต์ 2 เกียร์ ธรรมดา+ออโต้

  รถยนต์ (2เกียร์) ราคา 6,000 บาท

  เรียน 12 ชม. อบรม 5 ชม. (เรียน 3 วันสอบ 1 วัน) /เรียนวันละ 4ชม.

  เรียน+อบรม+สอบ ที่ รร.ได้เลย

  รถที่ใช้สอน ใช้รถของ ร.ร.

  - ต้องอายุ 18 ปีบริบูรณ์

  - ต้องไม่ตาบอดสี

  หลักฐานการสมัคร

  1.บัตรประชาชนตัวจริง

  2.ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 30 วันคลินิกหรือ รพ.) เอามายื่นก่อนวันสอบ

  เวลาเปิดทำการธุรการ 08.00-19.00 น.

  เวลาสอนของครู 06.00-21.00 น.

  (เปิดทุกวัน จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  หรือลูกค้าสะดวก

  เมื่อจบหลักสูตรแล้ว ทาง รร.จะออกหนังสือรับรองให้คุณลูกค้าไปรับที่ขนส่ง(ทั่วประเทศ)

  *เสียค่าธรรมเนียมถ่ายรูปทำใบขับขี่ อีก 205 บาท

  เรียนที่เราสอบที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องการสอบ

  สมัครเรียนออนไลน์