หลักสูตรรถยนต์ขับพอเป็น(แต่ยังขับไม่คล่อง)

หลักสูตรรถยนต์ขับพอเป็น(แต่ยังขับไม่คล่อง)

รถยนต์(เลือกเรียน 1
ได้เกียร์ ออโต้หรือธรรมดา  ราคา
4,500 บาทค่ะ   

 (ใช้เวลา 2วันจบ)

วันแรก เรียน 5 ชม. และอบรม 5 ชม .รวม 1 วัน

วันที่สอง เรียน 5ชม.  และสอบปฏิบัติและทฤษฎี  รวม 1 วัน

ใช้รถ ร.ร. เรียนและสอบ **เรียนพร้อมอบรมสอบ
ที่ ร.ร.ได้เลย **

*** สามารถเลือกวันเรียนได้ทุกวันแล้วแต่สะดวกเรียน
*เวลาเรียนเริ่มตั้งแต่ 06.00-21.00น.

***เปิดสอบทุกวัน   เวลา 06.30-13.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์)

ใช้รถ ร.ร. เรียนและสอบ **เรียนพร้อมอบรมสอบ ที่ ร.ร.ได้เลย 
เรียนขับรถมีที่พักฟรีทุกสาขา ใช้รถโรงเรียนในการสอน การเรียน และการสอบ เรียนอบรมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลย**

สมัครเรียนออนไลน์