หลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรม 

ราคา 200 บาท ** จักรยายนต์และรถยนต์ **

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1.บัตรประชาชนตัวจริง

เมื่อได้หนังสือรับรองมาแล้วสามารถยื่นสอบขนส่ง (**คิวสอบที่ขนส่งรบกวนคุณลุกค้าติดต่อขนส่งเองโดยตรง**)

สมัครเรียนออนไลน์